URBI PRAGENSI

Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu

Prvním lednem roku 2018 byl zahájen nový projekt řešení problematiky tepelného ostrova hl. m. Prahy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu s názvem Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu (URBI PRAGENSI).

Za MFF UK je hlavním řešitelem Katedra fyziky atmosféry, koordinátorem pak doc. Tomáš Halenka. Řešitelský tým dále doplňují kolektivy z Ústavu informatiky AV ČRČeského hydrometeorologického ústavu.

Za dva a půl roku trvání tento aplikační projekt v hodnotě necelých 30 mil. Kč přispěje k transferu současných poznatků a možností modelování atmosférických procesů do konkrétní praxe rozhodování a strategického plánování rozvoje města. Jeho závěry se uplatní v adaptačních a mitigačních opatřeních, která si vynucuje probíhající klimatická změna i stupňující se vliv městského prostředí na řadu aspektů života obyvatel Prahy.

Projekt propojí experty z různých dotčených oblastí. Dále předpokládá významné zdokonalení výpočetních možností, které jsou pro dovedení témat zájmu k praktickým aplikacím nezbytné.

Jedním z hlavních cílů projektu je poskytnout hl. m. Praze předpověď ve vysokém rozlišení jeden kilometr, která zahrne vliv urbanizace. Potřeba specifické přesné předpovědi je zvlášť naléhavá v období extrémních horkých vln. Na ni navazuje předpověď kvality ovzduší, rovněž ve vysokém rozlišení.

Třetím cílem je analýza vlivu klimatické změny na podmínky městského prostředí s použitím regionálních klimatických simulací ve vyšším rozlišení. Získaná data poskytnou přehled o účinnosti připravovaných adaptačních či mitigačních opatření. Modely se pak s výhodou uplatní při tvorbě strategických plánů rozvoje hl. m. Prahy.

Čtvrtým hlavním cílem je poskytnutí modelového nástroje pro řešení problémů různých tzv. hot-spotů, tedy konkrétních lokalit s vážnými problémy. Typicky může jít o kvalitu ovzduší, v úvahu připadá také reorganizace některých míst s ohledem na zátěž tepelného ostrova. V těchto případech jde často o vzájemně propojený problém.

Závěry URBI PRAGENSI dlouhodobě zlepší kvalitu života všech Pražanů a téměř okamžitě přinesou větší uplatnění pokročilých výpočetních metod v praxi. Projekt navíc dokládá, že životní prostředí a technologie nejsou nepřátelé, ale v poslední době stále více spojenci.