Koncept 2 – Operativní předpověď kvality ovzduší s urbanizací

Operativní předpověď kvality ovzduší s urbanizací

Operativní předpověď kvality ovzduší je důležitým aspektem předpovědi počasí především s ohledem na výskyt kritických situací s vysokými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší a s překročením jejich imisních limitů. K postižení komplexních vazeb mezi podmínkami počasí a atmosférickou chemií je třeba spojení numerického modelu atmosféry a tzv. chemicko-transportního modelu, pro operativní předpověď nejlépe v režimu on-line, tedy umožňujícího vzájemné interakce oběma směry, resp. přímé zabudování atmosférické chemie do prognostického modelu. Vedle chemických reakcí mezi emitovanými příměsemi a jejich produkty se tak uplatňují atmosférické vlivy jako rychlost proudění, výška směšování a další, mezi nimi i teplota. S ohledem na výskyt tepelného ostrova města, kdy přehřátí v kritických lokalitách centra někdy dosáhne až 10°C, může tento rozdíl výrazným způsobem ovlivnit i chemické reakce, které rovněž na teplotě závisejí. Proto je důležité ve vysokém rozlišení uvažovat i pro předpověď kvality ovzduší urbanizovanou předpověď počasí. Vedle teploty je důležitým faktorem, ovlivněným městskou zástavbou např. i vrstva směšování. Na teplotě jsou navíc závislé i lokální biogenní emise, které rovněž do chemických reakcí vstupují a ovlivňují tak chemické podmínky v atmosféře.