Koncept 1 – Urbanizace předpovědi počasí pro Prahu

Urbanizace předpovědi počasí pro Prahu

V krátkodobém měřítku se projevuje vliv tepelného ostrova města na okamžité hodnoty meteorologických prvků. Tento vliv může být různý za různých povětrnostních situací, samozřejmě i jeho intenzita je závislá na řadě podmínek, z velké míry i na roční době. Tento komplexní vliv lze tedy jen těžko a většinou pouze nepřesně odhadovat v závislosti na meteorologické situaci, nejpřesnější způsob, jak jej postihnout, je zahrnout jeho parametrizaci do předpovědního modelu, které se pro předpověď počasí používají. Tak mohou městské struktury a jejich povrch přímo ovlivňovat procesy v přízemní vrstvě atmosféry, procesy energetické výměny v městské zástavbě i procesy vodní bilance. Urbanizovaný předpovědní model pak dokáže s těmito vlivy pracovat a přesněji postihne interakci zástavby s procesy mezní vrstvy atmosféry, což přispívá k přesnější předpovědi počasí. Tím se výsledky takového modelu stávají spolehlivějšími a při rozdílech v kritických situacích dosahujících pro teplotu vzduchu ve velkých městech až deset stupňů mezi rizikovým centrem města a jeho okolím může aplikace takových výsledků zásadním způsoben přispět i např. k redukci úmrtí na náhlé srdeční příhody. Použití výsledků předpovědního modelu s komplexním zahrnutím vlivu městského povrchu a městských struktur a aplikace urbanizované předpovědi např. v operativních zdravotních službách může hrát významnou roli při jejich přípravě na kritické epizody a tak skutečně snížit i riziko úmrtí v takových situacích.

Výsledky modelových předpovědí budou prezentovány ve formě webového portálu Libuše, jehož prototyp je možné najít na adrese http://libuse.urbipragensi.cz