Urbi Pragensi - KK3 - klimatické scénáře

Scénář vývoje emisí

Výběr modelu

Zvolte jednotlivý model nebo charakteristiku modelového ensemblu

Typ zobrazení